Bądź uważny na osoby starsze - Nie bądź obojętny

„Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji.
Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować rozsądek, mądrość osób starszych”.
Papież Franciszek

Starość jest kolejnym etapem życia człowieka. Zwykle nie napawa ona optymizmem chociaż wszyscy doskonale wiemy, że każdego z nas to czeka. Ludzi starszych charakteryzuje zmniejszenie przystosowania do zachodzących w ich otoczeniu zmian, nowości. ...
Jednym z najważniejszych problemów ludzi starszych jest samotność, choroby, trudna sytuacja materialna, poczucie nieprzydatności.
Wszystkie problemy wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych. Osoby starsze boją się nie tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia i nietolerancji, gdyż w dzisiejszych czasach panuje „kult młodości”. W toku licznych i szybkich przemian przeobrażeniu ulega także model rodziny. Znikają dwu-, trzypokoleniowe rodziny, w których osoby starsze mogły liczyć na opiekę, zainteresowanie.
Bardzo ważne jest zatem zwracanie szczególnej uwagi na osoby starsze i samotne przebywające w naszym otoczeniu, mieszkające obok.
Zwracajmy uwagę na to czy dana osoba czegoś nie potrzebuje, czy mieszka w godnych warunkach. Jeżeli coś zwróci naszą uwagę, coś nas zaniepokoi ( nawet jeśli okazać by się miało to „na wyrost”) poinformujmy odpowiednie służby: Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Straż Miejską czy Pogotowie Ratunkowe.
Poinformowanie służb to już ogromna pomoc dla tego człowieka. Pamiętajmy o tym i nie przechodźmy obojętnie obok naszego sąsiada. Zwracajmy na siebie uwagę nawzajem.