Kreatywna Szafa

 

Asystenci Rodziny z Zespołu Asysty i Pracy Socjalnej, w ramach działań wspierających rodziny w wypełnianiu codziennych zadań, realizują obecnie nowatorski projekt pod nazwą: „Kreatywna Szafa”, który skierowany jest do rodzin, objętych wsparciem asystenta rodziny.

Udostępniliśmy miejsce w siedzibie Ośrodka, gdzie można pozostawić swoje rzeczy  ubrania, obuwie, małe AGD oraz wyposażenie gospodarstwa domowego. To z pozoru proste działanie, wpisuje się w rozwijanie kompetencji takich jak umiejętność gospodarowania własnymi zasobami, porządkowanie gospodarstwa domowego, zdolność dzielenia się z innymi oraz umiejętność zaspokajania potrzeb własnej rodziny.

Celem projektu jest wsparcie i edukowanie rodzin w umiejętnym gospodarowaniu własnymi dobrami oraz wzbudzenie wśród uczestników poczucia większej wartości i sprawczości poprzez pomaganie innym           i zdobywanie umiejętności rozwiązywania własnych problemów. Ważnym elementem projektu jest trening wykonywania prac domowych dzięki, którym rodzina może przekazać jak również pozyskać przedmioty codziennego użytku.

Możemy się uczyć od siebie nawzajem, pomagając innym pomagasz sobie.

Czas trwania projektu planowany jest do grudnia 2018 roku w biurze Zespołu ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej przy ul. Sienkiewicza 34 w Wieliczce.