Projekt: Otwarta Szafa, Bezpieczny Senior 2017

PROJEKT SOCJALNY: Bezpieczny Senior Na Drodze

 

 

Jak wynika ze statystyk, piesi powyżej 60 roku życia nadal stanowią duże zagrożenie dla swojego życia oraz innych uczestników ruchu. Jak wskazuje raport opracowany przez Biuro Ruchu Drogowego, zarówno w roku 2014, 2015 oraz 2016 znaczną ilość wypadków spowodowali piesi powyżej 60 roku życia. W porównaniu z innymi grupami wiekowymi, seniorzy stanowią liczną grupę ogółu wypadków z winy pieszych. Przyczynami tych wypadków najczęściej są; przekraczane jezdni w miejscu niedozwolonym, wyjście na jezdnię przy czerwonym świetle, chodzenie nieprawidłową stroną drogi, stanie na jezdni itp.

Te niepokojące dane zmuszają do pewnych przemyśleń i głębszych refleksji na temat bezpieczeństwa seniorów na drogach. Niewątpliwie osoby starsze, będące  jeszcze wciąż w dobrej kondycji fizycznej, mogą popełniać mnóstwo błędów poruszając się po ulicach. Zła ocena warunków drogowych, np. błąd przy szacowaniu prędkości lub odległości nadjeżdżającego pojazdu może być przyczyną wtargnięcia na jezdnię w niewłaściwym momencie, prosto pod koła samochodu. Niektórzy seniorzy, ze względu na swój wiek dopominają się nierzadko pierwszeństwa, często przechodząc tym samym na czerwonym świetle lub poza linią pasów dla pieszych. Takie zachowanie, oprócz utraty zdrowia, może przysporzyć mnóstwo kłopotów cywilno-prawnych. Warto dodać, że wraz z wiekiem zmniejsza się zdolność słyszenia oraz widzenia, co znacznie wpływa na zachowanie ostrożności. Niestety wiele osób starszych nie może pogodzić się z faktem obniżenia swojej sprawności lekceważąc tym samym zasady o ruchu drogowym.

Statystyki podają, że najwięcej wypadków z winy pieszych zdarza się w m-cu grudniu oraz styczniu. Niewątpliwie, panujące złe warunki atmosferyczne w tych miesiącach oraz szybko zapadający zmierzch powodują mniejszą widoczność pieszych na drogach, co w połączeniu z brakiem odpowiedniej ostrożności, zwiększają ryzyko wypadków.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów na ulicach oraz w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, został utworzony projekt socjalny w ramach edukacji komunikacyjnej, którego celem było zorganizowanie prelekcji dla seniorów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce poprowadzonej przez policjantów i pracowników Wydziału Ruchu Drogowego. Uczestnikami projektu były osoby starsze, uczęszczające na co dzień do Świetlicy Środowiskowej św. Kingi w stacji Caritas w Wieliczce. Spotkanie odbyło się dnia 28 listopada 2017, a transport uczestników zapewnił Wydział Edukacji w Wieliczce. Podczas spotkania przypomniano seniorom o najważniejszych zasadach tzn.; jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po ulicach zwłaszcza po zmroku, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych oraz jak kondycja psychofizyczna wpływa na percepcję i postrzeganie. Omówiono również częste sytuacje i incydenty drogowe, do jakich dochodzi na ulicach w Wieliczce oraz wręczono uczestnikom elementy odblaskowe.

 

Źródło:

Wypadki Drogowe w Polsce w 2014, 2015, 2016 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego

GALERIA ZDJĘĆ