Rozpoczęły się zapisy do grup psychoedukacyjno-terapeutycznych...


ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAPISY DO GRUP PSYCHOEDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNYCH ….

Oferujemy  warsztaty grupowe: dla dzieci , młodzieży, rodziców, rodziców z dziećmi/ młodzieżą razem,  a także dla  młodych dorosłych.

 Zajęcia dla dzieci i młodzieży ( cotygodniowe) :

    Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

     Psychoedukacyjne

    Terapeutyczne / Socjoterapeutyczne

 Zajęcia dla rodziców  z  młodszymi dziećmi i nastolatkami ( co dwa tygodnie)

    Warsztaty dla rodziców z dziećmi  ( w wieku od 7-10 lat)

    Warsztaty dla rodziców z dziećmi ( w wieku od 11-17 lat)

Dla wszystkich rodzin z dziećmi, które chcą wzmocnić swoje wzajemne relacje.

 

              Zajęcia dla rodziców / raz w miesiącu/

    Warsztaty rozwojowe dla rodziców  „ Kochać i wymagać”

            Warsztaty dla młodych dorosłych ( wg ustaleń z grupą / np. co dwa tygodnie)  18-25    r. ż.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów: psychologów, socjoterapeutów, psychoterapeutów, mediatorów, mających doświadczenie w pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także do pracy z rodziną.

WIĘCEJ INFORMACJI …

Zajęcia dla dzieci i młodzieży ukierunkowane są na wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego, przede wszystkim w aspektach: umiejętności nawiązywania i budowania bezpiecznych, satysfakcjonujących i konstruktywnych relacji z rówieśnikami, skutecznej komunikacji, zwłaszcza udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, podejmowania różnorodnych ról w grupie rówieśniczej, asertywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwoju poczucia sprawstwa i własnej wartości, relaksu i bezpiecznego rozładowywania napięcia, realizacji różnorodnych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych zgodnie z potrzebami grupy.

Warsztaty dla rodziców z dziećmi  przeznaczone są dla tych rodziców, którzy chcą twórczo spędzić czas ze swoim dzieckiem.  Rodzice mają okazję zobaczenia swoich dzieci w innym świetle i stworzenia nowych nici porozumienia.  Doświadczą jak kreatywnie spędzać czas z dziećmi (bez komputera i telewizji), jak z nimi rozmawiać, w jaki sposób ustalać zasady, unikać kłótni oraz stwarzać okazje do wspólnej dyskusji. Jak trenować myślenie,  czy można uczyć się szybciej, kto w rodzinie jest najważniejszy, jak ludzie przeżywają emocje. Dzieci do doświadczenia i przekonania, że są ważne dla swoich rodziców i wiele mogą się od siebie wzajemnie nauczyć.

Warsztaty dla rodziców z nastolatkami  skierowane są do rodziców, którzy szukają porozumienia ze swoim dorastającym dzieckiem, wsparcia i zrozumienia z obu stron. Umiejętności słuchania i słyszenia, rozpoznawania swoich potrzeb i potrzeb bliskich, nazywania uczuć oraz radzenia sobie z nimi, bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy mogą się przekonać  o swoich możliwościach .... Czas poświęcony wzajemnie dla siebie, nigdy nie jest czasem straconym.

 Warsztaty  rozwojowe  dla rodziców „ Kochać i wymagać” przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą: podnieść swoje kompetencje wychowawcze, nauczyć się budowania lepszego kontaktu ze swoim dzieckiem, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi bez stosowania przemocy,  lepiej poznać samych siebie w roli rodzica, odkryć swoje rodzicielskie zasoby. Rodzice otrzymają wiedzę , z zakresu psychologii, komunikacji i budowania relacji, a także materiały do domu.

Warsztaty dla młodych dorosłych  skierowane  są do  młodych ludzi, którzy poszukują sposobów  w poradzeniu sobie z: nowymi wyzwaniami jakie stawia przed nimi dorosłe życie, trudnościami w radzeniu sobie z samodzielnością, niezależnością od rodziców, a także braniem na siebie odpowiedzialności za decyzje i podejmowane działania, poczuciem osamotnienia, izolacji, trudnościami w radzeniu sobie z lękiem przed wyrażaniem uczuć, kłopotami w utrzymaniu dłuższych, bliższych relacji z innymi ludźmi, partnerem. Bezpiecznym rozładowaniem napięcia, stresem,relaksem, dbaniem o siebie, rozwojem.

 

ZAPISY

telefonicznie – 12 263 43 16 / 509 804 863

mailowo- etkaczewska@mgopswieliczka.pl

osobiście -    UL. POCZTOWA 1, POKÓJ 8