Wnioski 300+

Od 1 lipca można składać wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku 2020 – nie składamy wniosków o ustalenie prawa do 500+ - gdyż prawo do tych świadczeń jest ustalone do 31.05.2021