Harmonogram posiedzeń Komisji

wrzesień 5 i 23

październik 10 i 21

listopad 7 i 18

grudzień 5 i 16