"Maluch plus" 2017

Informujemy, iż została ogłoszona kolejna edycja programu - "Maluch plus" 2017. Program ten składa się z czterech modułów,  w ramach których o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Informacja

Od dnia 3 października 2016 r. zmianie ulegnie miejsce przyjmowania interesantów przez Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego oraz obsługa Karty Dużej Rodziny i Stypendiów Szkolnych.

Wnioski:

  • o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
  • o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  • o ustalenie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych
  • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • o wydanie Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+
  • o ustalenie prawa do stypendium szkolnego

będą przyjmowane pod adresem: ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka (parter)

Trzeci Piknik Wielickich Rodzin 3+

        17 września 2016 roku już po raz trzeci odbędzie się Piknik Wielickich Rodzin 3+.

Spotkanie będzie kolejną możliwością do wspólnego spędzenia czasu, wymiany doświadczeń i zapoznania się z ofertą partnerów Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+.

W trakcie pikniku odbędą się liczne konkursy, w których będzie można wygrać cenne nagrody.

W programie ponadto malowanie twarzy - różne niesamowite postacie i wzory, które znajdą się na buźkach wszystkich chętnych dzieciaków, zadbają o to dwie animatorki, absolwentki krakowskiego ASP

Dodatkowo dla dzieci zostanie przygotowanych kilka struktur dmuchanych i mechanicznych. Dzieci będą się mogły przejechać na bujakach mechanicznych oraz zagrać w dmuchane rzutki.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Ze względów bezpieczeństwa (oszustwa, próby wyłudzenia danych, itp.) przed wypełnieniem i złożeniem wniosku istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi iż:

500 BUS w Wieliczce

W dniu 11.04.2016 r. w Wieliczce na Trakcie Solnym (stara stacja PKP Wieliczka Rynek) w godzinach 8:00 – 12:00 będzie stał 500 BUS.

W miejscu tym pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie będą udzielać informacji dotyczących świadczenia wychowawczego 500 PLUS.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do spotkania z pracownikami MUW.

Program 500+

Kolejny okres zasiłkowy z Programu „Rodzina 500+” rozpocznie się 1 października 2017 r. i trwać będzie do 30 września 2018 r. W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +) na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Każdy pracownik socjalny posiada legitymację !!!

Proszę pamiętać:
Każdy pracownik socjalny posiada legitymację !!!


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce apeluje do osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka o zachowanie szczególnej ostrożności !!!

W związku z doniesieniami ze środowiska lokalnego o  incydentach kradzieży lub prób wyłudzenia dowodów osobistych, w których oszuści podszywają się między innymi pod pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, informujemy że każdy pracownik wykonujący czynności służbowe ma przy sobie legitymację pracownika socjalnego.

Spotkanie organizacyjne przed Światowymi Dniami Młodzieży

W dniu 28 listopada 2015r. odbyło się spotkanie organizacyjne przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2016r. W ramach spotkania pracownicy MGOPS w Wieliczce towarzyszyli grupie 20 osób z kilku  polskich diecezji w zwiedzaniu Kopalni Soli w Wieliczce. Po  2,5 godzinnej wycieczce po kopalni wraz z młodzieżą udali się do Baru "Bułka z Masłem" gdzie czekał przygotowany przez pracowników Spółdzielni Socjalnejuroczysty i bardzo pyszny obiad i deser. Następnie w Kampusie Wielickim pracownicy MGOPS uczestniczyli również w przygotowaniach do spotkania z grupą prawie 300 osób z całego świata- koordynatorów ŚDM. Na spotkaniu tym przedstawiciele z całego świata promowały swoje diecezje, odbył się także przepiękny koncert polskiej muzyki.

"Miejsce Przyjazne Maluchom"...

MGOPS w Wieliczce już po raz trzeci  otrzymał certyfikat "Miejsce Przyjazne Maluchom"...
Certyfikaty wręczono  już po raz 10 na uroczystej gali, która miała miejsce w dniu 28 listopada 2015r. o godz. 19 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Strony

Subscribe to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce RSS