Kampanie Społeczne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce.

"Przemoc psychiczna zabija po cichu"

Od 14 września 2017 r ruszyła kampania społeczna lubińskiej policji pn. "Przemoc psychiczna zabija po cichu".

"Kampania skierowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego, a ma na celu podwyższenie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy psychicznej w rodzinach. Przemoc fizyczną prawie zawsze widać, w przeciwieństwie do przemocy psychicznej, którą na pewno nie dostrzegą inne osoby, które Cię nie znają."

Zapraszamy do obejrzenia filmu stworzonego na rzecz powyższej kampani, który porusza problem przemocy psychicznej w rodzinie.

https://www.youtube.com/watch?v=kjNbGD-flY4